Mládež


Jsme mladí křesťané, kteří se scházejí proto, aby vzájemně tvořili upřímné vztahy, byli prospěšní druhým lidem a taky Bohu. Naše setkání nazýváme "mládež", protože právě pro mladé lidi jsou určena. Setkání se pravidelně účastní 15-20 lidí ve věku 15-25 let.

Scházíme se každý pátek v 18:00 hodin ve sborovém domě Slezské církve evangelické a. v.


Kontakt

Miroslav Sikora (farář)

Smetanova 376
738 01 Frýdek-Místek


tel.: +420 622 292
mobil: +420 737 007 071