Kontakt

Zde uveďte kontaktní informace. Pokud se na chodu tohoto projektu podílí více osob, je vhodné na této stránce uvést kontakt na všechny důležité členy týmu.


Kontakt

Miroslav Sikora (farář)

Smetanova 376
738 01 Frýdek-Místek


tel.: +420 622 292
mobil: +420 737 007 071